มัตสึเอะ → ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป สมาพันธ์การประมงประจำจังหวัดโทคุชิมะ

ออกเดินทางเวลา
04:24 05/11, 2021
cancel
 1. 1
  05:07 - 11:11
  6h 4min JPY 9,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:07
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  08:50
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:11
  10:18
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  10:18
  10:22
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  10:35
  10:57
  นันไคเฟอร์รี่
  南海フェリー
  ป้ายรถบัส
  10:57
  11:11
 2. 2
  05:07 - 12:01
  6h 54min JPY 9,220 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:07
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  07:41
  07:46
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  08:30
  11:00
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  11:00
  11:04
  โทคุชิม่าไดกะคุมาเอะ
  徳島大学前
  ป้ายรถบัส
  11:39
  11:59
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:01
 3. 3
  05:07 - 12:01
  6h 54min JPY 9,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:07
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:55
  08:50
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  11:25
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  11:25
  11:29
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  11:35
  11:59
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  11:59
  12:01
 4. 4
  06:58 - 12:46
  5h 48min JPY 9,590 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:58
  09:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:54
  10:51
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:05
  12:15
  โทคุชิมะ
  徳島
  สถานี
  12:15
  12:19
  โทคุชิม่าเอะกิมาเอะ
  徳島駅前
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  12:20
  12:44
  ดาวเทียมมาเอะ
  サテライト前
  ป้ายรถบัส
  12:44
  12:46
 5. 5
  04:24 - 08:06
  3h 42min JPY 134,600
  cancel cancel
zoom bar parts