Matsue → Nagasaki Lantern Festival

ออกเดินทางเวลา
19:54 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  23:07 - 09:40
  10h 33min JPY 14,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  北口
  23:07
  23:10
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  23:10
  07:02
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:02
  07:12
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  09:27
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:27
  09:32
  นางาซากิเอกิมาเอะทางออกทิศใต้
  長崎駅前南口
  ป้ายรถบัส
  中央橋向
  09:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอฮาโต
  大波止(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:39
  นางาซากิชินจิเทอมินอล
  長崎新地ターミナル
  ป้ายรถบัส
  正面入口前(南部向)
  09:39
  09:40
 2. 2
  22:04 - 09:40
  11h 36min JPY 13,840 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:04
  22:38
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  22:38
  22:43
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  22:45
  07:00
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:10
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  博多口
  timetable ตารางเวลา
  07:17
  09:27
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  สถานี
  09:27
  09:32
  นางาซากิเอกิมาเอะทางออกทิศใต้
  長崎駅前南口
  ป้ายรถบัส
  中央橋向
  09:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอฮาโต
  大波止(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:39
  นางาซากิชินจิเทอมินอล
  長崎新地ターミナル
  ป้ายรถบัส
  正面入口前(南部向)
  09:39
  09:40
 3. 3
  23:07 - 09:56
  10h 49min JPY 12,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  北口
  23:07
  23:10
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  23:10
  07:02
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  07:02
  07:07
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  3F37番のりば
  07:09
  09:33
  เฮวะโคเอ็น
  平和公園(長崎県)
  ป้ายรถบัส
  09:33
  09:37
  เฮวะโคเอ็น
  平和公園(長崎県)
  ป้ายรถบัส
  長崎駅向
  09:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอฮาโต
  大波止(バス)
  ป้ายรถบัส
  09:55
  นางาซากิชินจิเทอมินอล
  長崎新地ターミナル
  ป้ายรถบัส
  正面入口前(南部向)
  09:55
  09:56
 4. 4
  22:04 - 09:57
  11h 53min JPY 12,200 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:04
  22:38
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  22:38
  22:43
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  22:45
  07:10
  สถานีขนส่งทางด่วนนิชิเท็ตสึเท็นจิน
  西鉄天神高速バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  07:25
  09:33
  เฮวะโคเอ็น
  平和公園(長崎県)
  ป้ายรถบัส
  09:33
  09:37
  เฮวะโคเอ็น
  平和公園(長崎県)
  ป้ายรถบัส
  長崎駅向
  09:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิยาคุโชะมาเอะ[นางาซากิ]
  市役所前[長崎]
  ป้ายรถบัส
  09:56
  นางาซากิชินจิเทอมินอล
  長崎新地ターミナル
  ป้ายรถบัส
  正面入口前(南部向)
  09:56
  09:57
 5. 5
  19:54 - 02:37
  6h 43min JPY 209,560
  cancel cancel
  Matsue
  松江
  19:54
  02:37
zoom bar parts