โอดาวาระ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
16:46 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:14 - 20:36
  3h 22min JPY 12,500 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:14
  17:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  20:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:24
  20:36
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:36
  20:36
 2. 2
  16:48 - 20:44
  3h 56min JPY 11,410 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  17:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:04
  20:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:28
  20:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  20:44
  20:44
 3. 3
  16:50 - 21:12
  4h 22min JPY 9,440 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  18:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:16
  19:46
  เอจิโกะยูซาวะ
  越後湯沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:53
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มูอิกามาจิ
  六日町
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ไซกาตะ
  犀潟
  สถานี
  21:12
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:12
  21:12
 4. 4
  18:39 - 21:44
  3h 5min JPY 8,480 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:39
  19:12
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:24
  20:46
  นากาโน่
  長野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:52
  21:14
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  21:44
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  21:44
  21:44
 5. 5
  16:46 - 21:11
  4h 25min JPY 127,330
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  16:46
  21:11
zoom bar parts