โอดาวาระ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
10:54 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  11:14 - 13:52
  2h 38min JPY 9,450 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  11:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  13:40
  13:52
 2. 2
  11:14 - 14:03
  2h 49min JPY 9,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:14
  11:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:04
  13:40
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  お城口
  13:40
  13:44
  อุเอดะเอกิมาเอะ
  上田駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  14:00
  14:03
  อาริโออุเอดะมาเอะ
  アリオ上田前
  ป้ายรถบัส
  14:03
  14:03
 3. 3
  11:27 - 14:48
  3h 21min JPY 7,690 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:27
  12:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:04
  14:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  14:36
  14:48
 4. 4
  11:04 - 14:48
  3h 44min JPY 7,480 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  12:50
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:36
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  14:36
  14:48
 5. 5
  10:54 - 14:09
  3h 15min JPY 89,430
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  10:54
  14:09
zoom bar parts