โอดาวาระ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
18:18 10/25, 2020
cancel
 1. 1
  18:35 - 21:54
  3h 19min JPY 11,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  20:37
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:41
  21:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:31
  21:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:41
  21:54
 2. 2
  19:35 - 22:33
  2h 58min JPY 11,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  20:18
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:26
  22:00
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  22:20
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  22:20
  22:33
 3. 3
  18:56 - 22:33
  3h 37min JPY 11,530 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  19:20
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  19:39
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  21:54
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:11
  22:20
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  22:20
  22:33
 4. 4
  18:56 - 22:54
  3h 58min JPY 11,110 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  19:20
  อะตามิ
  熱海
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:25
  19:39
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:46
  21:32
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:39
  22:41
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  22:41
  22:54
 5. 5
  18:18 - 22:54
  4h 36min JPY 127,000
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  18:18
  22:54
zoom bar parts