โอดาวาระ → ตึกสถานีเกียวโต

ออกเดินทางเวลา
19:16 02/27, 2021
cancel
 1. 1
  19:35 - 22:12
  2h 37min JPY 11,770 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  20:18
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  21:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:33
  22:06
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  22:06
  22:12
 2. 2
  19:35 - 22:18
  2h 43min JPY 11,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  20:18
  ชิซุโอกะ
  静岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  22:12
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  22:12
  22:18
 3. 3
  19:35 - 22:21
  2h 46min JPY 11,770 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:37
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:41
  22:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  22:15
  22:21
 4. 4
  19:16 - 22:50
  3h 34min JPY 14,660 IC JPY 14,662 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:16
  20:27
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  22:44
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  中央口
  22:44
  22:50
 5. 5
  19:16 - 00:06
  4h 50min JPY 149,000
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  19:16
  00:06
zoom bar parts