โอดาวาระ → มันจูโซฮนซัง เก็นราคุ

ออกเดินทางเวลา
12:33 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  12:35 - 14:10
  1h 35min JPY 3,180 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  12:50
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:03
  13:39
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  13:39
  13:42
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:01
  14:08
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:10
 2. 2
  13:01 - 14:25
  1h 24min JPY 2,080 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  14:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  14:06
  14:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:14
  14:22
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:22
  14:25
 3. 3
  12:48 - 14:25
  1h 37min JPY 2,080 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:04
  ยูกาวาระ
  湯河原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  14:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  14:06
  14:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:14
  14:22
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:22
  14:25
 4. 4
  13:01 - 14:31
  1h 30min JPY 2,080 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  14:06
  ชูเซนจิ
  修善寺
  สถานี
  南口
  14:06
  14:09
  สถานีชูเซนจิ
  修善寺駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  14:20
  14:28
  ชูเซนจิออนเซ็น
  修善寺温泉
  ป้ายรถบัส
  14:28
  14:31
 5. 5
  12:33 - 13:36
  1h 3min JPY 20,260
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  12:33
  13:36
zoom bar parts