โอดาวาระ → Saratoku Ryokan

ออกเดินทางเวลา
12:54 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:05 - 19:11
  6h 6min JPY 14,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  13:20
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:29
  16:35
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 2. 2
  13:05 - 19:11
  6h 6min JPY 14,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:05
  15:06
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:10
  16:00
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  16:34
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:34
  16:40
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 3. 3
  13:01 - 19:11
  6h 10min JPY 15,160 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:38
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:08
  16:29
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:29
  16:35
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 4. 4
  13:01 - 19:11
  6h 10min JPY 15,160 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:01
  13:38
  มิชิมะ
  三島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:46
  15:57
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  16:34
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  16:34
  16:40
  โอซากาอะเบโนะบาชิ
  大阪阿部野橋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:40
  17:41
  ชิโมะอิจิกุจิ
  下市口
  สถานี
  17:41
  17:46
  สถานีชิโมะอิจิกุจิ
  下市口駅
  ป้ายรถบัส
  17:50
  19:08
  โดโรกาว่าออนเซ็น
  洞川温泉
  ป้ายรถบัส
  19:08
  19:11
 5. 5
  12:54 - 19:19
  6h 25min JPY 148,490
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  小田原
  12:54
  19:19
zoom bar parts