โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → หอชมวิวฮามะนาสุ

ออกเดินทางเวลา
15:18 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  17:31 - 09:23
  15h 52min JPY 32,700 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  22:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  07:10
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:19
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:27
  08:26
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  08:26
  08:29
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:44
  โนชิโระเอกิมาเอะ
  能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:44
  09:23
 2. 2
  17:31 - 09:28
  15h 57min JPY 32,730 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  22:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  07:10
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:19
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:27
  08:26
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  08:26
  08:29
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:42
  08:57
  ยานางิมาจิชินโด
  柳町新道
  ป้ายรถบัส
  08:57
  09:28
 3. 3
  17:31 - 09:33
  16h 2min JPY 32,890 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:31
  22:15
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:15
  22:23
  สถานีโตเกียว
  東京駅〔八重洲南口〕
  ป้ายรถบัส
  22:30
  07:10
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  07:10
  07:19
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  07:27
  08:26
  ฮิกาชิโนชิโระ
  東能代
  สถานี
  08:26
  08:29
  ฮิกาชิโนชิโระเอกิมาเอะ
  東能代駅前
  ป้ายรถบัส
  08:32
  08:47
  โนชิโระสเตชั่น
  能代ステーション
  ป้ายรถบัส
  09:00
  09:05
  下浜(秋田県)
  ป้ายรถบัส
  09:05
  09:33
 4. 4
  17:15 - 10:06
  16h 51min JPY 31,230 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:15
  22:00
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  22:00
  22:15
  โตเกียวสถานีคาจิสะพานลานจอดรถ
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  22:20
  08:05
  สถานีอากิตะ ทางออกทิศตะวันออก
  秋田駅東口
  ป้ายรถบัส
  08:05
  08:14
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  東口
  timetable ตารางเวลา
  08:20
  09:24
  โนชิโระ
  能代
  สถานี
  09:24
  10:06
 5. 5
  15:18 - 08:59
  17h 41min JPY 393,000
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  15:18
  08:59
zoom bar parts