โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
00:57 10/21, 2020
cancel
 1. 1
  06:32 - 13:21
  6h 49min JPY 22,290 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  08:59
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:10
  09:29
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  11:48
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:56
  12:58
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:21
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  13:21
  13:21
 2. 2
  07:00 - 14:46
  7h 46min JPY 22,340 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:00
  09:29
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:48
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  11:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:48
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:58
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:46
  14:46
 3. 3
  06:55 - 14:46
  7h 51min JPY 22,340 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ยามาชินะ
  山科
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอมิชิโอสึ
  近江塩津
  สถานี
  11:15
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:25
  12:48
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:58
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:30
  14:46
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:46
  14:46
 4. 4
  06:55 - 15:02
  8h 7min JPY 21,920 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:55
  09:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  11:58
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  13:45
  อิโตะอิกาว่า
  糸魚川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:21
  15:02
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:02
  15:02
 5. 5
  00:57 - 12:27
  11h 30min JPY 411,020
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  00:57
  12:27
zoom bar parts