โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → สถานที่พักผ่อนโรคุริงะฮาระ แห่งอาซามะ

ออกเดินทางเวลา
16:00 04/20, 2021
cancel
 1. 1
  16:24 - 01:51
  9h 27min JPY 34,050 IC JPY 34,042 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  16:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:25
  19:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  20:03
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:11
  20:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:46
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  22:01
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  22:01
  01:51
 2. 2
  16:24 - 01:51
  9h 27min JPY 34,050 IC JPY 34,042 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  16:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:40
  19:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  19:25
  19:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  20:03
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  20:28
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:36
  21:46
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:57
  22:01
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  22:01
  01:51
 3. 3
  17:24 - 02:42
  9h 18min JPY 34,050 IC JPY 34,042 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:24
  17:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  17:59
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:40
  20:20
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:25
  20:35
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  21:01
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:11
  21:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  22:41
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:52
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  22:52
  02:42
 4. 4
  16:33 - 02:42
  10h 9min JPY 48,690 IC JPY 48,682 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:33
  17:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:54
  17:59
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  20:15
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  20:20
  20:30
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  21:01
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:11
  21:19
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:28
  22:41
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:48
  22:52
  นาคาคารุอิซาวะ
  中軽井沢
  สถานี
  北口
  22:52
  02:42
 5. 5
  16:00 - 03:48
  11h 48min JPY 264,890
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  16:00
  03:48
zoom bar parts