โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → ซึทาญ่า

ออกเดินทางเวลา
09:50 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  11:31 - 17:27
  5h 56min JPY 19,240 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:48
  17:14
  ทาคายามะ
  高山
  สถานี
  東口
  17:14
  17:27
 2. 2
  11:31 - 17:30
  5h 59min JPY 19,700 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:30
 3. 3
  11:31 - 17:44
  6h 13min JPY 19,800 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:31
  14:34
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  14:34
  14:42
  สถานีนาโกย่า
  名古屋駅〔新幹線口〕
  ป้ายรถบัส
  14:45
  17:20
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:20
  17:24
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  17:40
  17:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:44
 4. 4
  09:55 - 17:44
  7h 49min JPY 18,100 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:55
  12:07
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:35
  13:53
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  14:37
  โอกากิ
  大垣
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:41
  14:52
  กิฟุ
  岐阜
  สถานี
  長良口
  14:52
  14:57
  เมเท็ตสึกิฟุสถานีรถโดยสาร
  名鉄岐阜バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  Aのりば
  15:20
  17:24
  ทาคายามะโนฮิสถานีขนส่งผู้โดยสาร
  高山濃飛バスセンター
  ป้ายรถบัส
  17:40
  17:43
  ฟุรุอิมาจินามีกุจิ
  古い町並口
  ป้ายรถบัส
  17:43
  17:44
 5. 5
  09:50 - 19:33
  9h 43min JPY 228,880
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  09:50
  19:33
zoom bar parts