โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → ร้านซูชิสายพาน โทริตอนโตเกียวโซลามาจิ

ออกเดินทางเวลา
19:21 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  19:39 - 23:41
  4h 2min JPY 44,080 IC JPY 44,065 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:39
  19:55
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:04
  20:09
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:45
  22:25
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  22:30
  22:40
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:41
  22:51
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:57
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  23:36
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  23:36
  23:41
 2. 2
  19:22 - 00:03
  4h 41min JPY 39,150 IC JPY 39,135 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:22
  20:14
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:20
  20:25
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:05
  22:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  22:50
  23:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  23:58
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  23:58
  00:03
 3. 3
  19:43 - 00:17
  4h 34min JPY 28,260 IC JPY 28,245 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:43
  20:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  20:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  23:00
  23:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:22
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วัดเซนกาคุจิ
  泉岳寺
  สถานี
  00:12
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  00:12
  00:17
 4. 4
  19:43 - 00:17
  4h 34min JPY 28,420 IC JPY 28,412 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:43
  20:30
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:39
  20:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:20
  22:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  23:00
  23:10
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:17
  23:40
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  北口(東京モノレール)
  23:40
  23:49
  ไดมน (โตเกียว)
  大門(東京都)
  สถานี
  B2口
  timetable ตารางเวลา
  23:53
  00:12
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  押上[スカイツリー前]
  สถานี
  A2口
  00:12
  00:17
 5. 5
  19:21 - 07:21
  12h 0min JPY 284,840
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  19:21
  07:21
zoom bar parts