โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
06:57 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:31 - 12:46
  5h 15min JPY 14,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:31
  08:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  11:04
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:56
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  11:56
  11:59
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  12:11
  12:22
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  12:22
  12:46
 2. 2
  07:15 - 12:46
  5h 31min JPY 14,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:15
  08:52
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  11:04
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:20
  11:56
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  11:56
  11:59
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  12:11
  12:22
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  12:22
  12:46
 3. 3
  08:31 - 14:17
  5h 46min JPY 14,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  09:57
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  09:57
  10:05
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  10:10
  12:45
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  13:53
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  13:53
  14:17
 4. 4
  08:10 - 14:17
  6h 7min JPY 14,160 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:10
  09:36
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  09:36
  09:44
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  10:10
  12:45
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  13:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  13:53
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  13:53
  14:17
 5. 5
  06:57 - 12:49
  5h 52min JPY 122,410
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  06:57
  12:49
zoom bar parts