โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
14:13 10/26, 2020
cancel
 1. 1
  14:14 - 17:23
  3h 9min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:14
  16:46
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:01
  17:10
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:10
  17:23
 2. 2
  14:18 - 17:35
  3h 17min JPY 14,960 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:18
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:50
  17:25
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:25
  17:27
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  17:27
  17:30
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  17:30
  17:35
 3. 3
  14:55 - 17:58
  3h 3min JPY 14,750 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:55
  17:22
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  17:45
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  17:45
  17:58
 4. 4
  14:13 - 21:00
  6h 47min JPY 200,420
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  14:13
  21:00
zoom bar parts