โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → อาคารแมลง สวนสาธารณะ ป่าไม้แห่งเมืองฮิโรชิมะ

ออกเดินทางเวลา
01:27 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  06:32 - 08:57
  2h 25min JPY 7,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:32
  07:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:21
  07:26
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:28
  07:52
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  07:52
  08:57
 2. 2
  06:17 - 09:07
  2h 50min JPY 7,520 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  07:25
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:25
  07:30
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:38
  08:02
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  08:02
  09:07
 3. 3
  06:17 - 09:07
  2h 50min JPY 7,620 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:17
  07:25
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  07:25
  07:30
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  07:35
  07:41
  นาคายามะฟุมิคิริ
  中山踏切
  ป้ายรถบัส
  07:44
  08:02
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  08:02
  09:07
 4. 4
  05:44 - 12:04
  6h 20min JPY 4,160 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  05:58
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:00
  09:19
  อิวะคุนิ
  岩国
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:31
  10:21
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  10:21
  10:26
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口〔シェラトンホテル北側〕
  ป้ายรถบัส
  28番のりば
  10:31
  10:59
  ฟุกุดะ
  福田(広島市東区)
  ป้ายรถบัส
  10:59
  12:04
 5. 5
  01:27 - 04:18
  2h 51min JPY 96,120
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  01:27
  04:18
zoom bar parts