โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

ออกเดินทางเวลา
19:22 06/18, 2021
cancel
 1. 1
  21:25 - 06:31
  9h 6min JPY 15,320 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:25
  23:37
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:47
  00:09
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  00:24
  00:51
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:15
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  06:15
  06:31
 2. 2
  20:01 - 06:48
  10h 47min JPY 14,580 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:01
  21:52
  ฮิเมจิ
  姫路
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:01
  23:31
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:39
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  00:15
  โอโตริ
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:04
  06:03
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:18
  ไคนัน
  海南
  สถานี
  西出口
  06:18
  06:21
  ไคนันเอกิมาเอะ
  海南駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  06:40
  06:43
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  06:43
  06:48
 3. 3
  21:53 - 08:18
  10h 25min JPY 6,900 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  21:53
  22:00
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:00
  06:10
  สถานีรถโดยสารมินาโตมาจิ (OCAT)
  湊町バスターミナル〔OCAT〕
  ป้ายรถบัส
  06:10
  06:26
  นันบะ (โอซาก้าเมโทร)
  なんば〔Osaka Metro〕
  สถานี
  7番口
  timetable ตารางเวลา
  06:33
  06:39
  เท็นโนจิ
  天王寺
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  วาคายามะ
  和歌山
  สถานี
  08:02
  คุโรเอะ
  黒江
  สถานี
  08:02
  08:18
 4. 4
  21:53 - 08:29
  10h 36min JPY 6,970 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  新幹線口
  21:53
  22:00
  โคกุระสถานีทางออกรถไฟชินคันเซ็น
  小倉駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  22:00
  06:10
  สถานีรถโดยสารมินาโตมาจิ (OCAT)
  湊町バスターミナル〔OCAT〕
  ป้ายรถบัส
  06:10
  06:33
  นันบะ (สายนันไค)
  なんば〔南海線〕
  สถานี
  2F中央口
  timetable ตารางเวลา
  06:40
  07:14
  อิซูมิซาโนะ
  泉佐野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  07:53
  วาคายามะชิ
  和歌山市
  สถานี
  07:53
  07:57
  นันไค สถานีวาคายามะชิ
  南海和歌山市駅
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  08:01
  08:25
  คุโรเอะ(รถบัส)
  黒江(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:25
  08:29
 5. 5
  19:22 - 02:47
  7h 25min JPY 177,790
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  19:22
  02:47
zoom bar parts