โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → ตลาดคาราโตะ

ออกเดินทางเวลา
00:42 04/24, 2021
cancel
 1. 1
  05:44 - 06:25
  41min JPY 500 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  05:58
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  西口
  05:58
  06:01
  ชิโมโนเซกิสถานีนิชิกุจิ
  下関駅西口
  ป้ายรถบัส
  06:08
  06:21
  คาราโต
  唐戸(山口県)
  ป้ายรถบัส
  06:21
  06:25
 2. 2
  05:44 - 06:25
  41min JPY 500 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  05:58
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  05:58
  06:03
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  06:14
  06:21
  คาราโต
  唐戸(山口県)
  ป้ายรถบัส
  06:21
  06:25
 3. 3
  06:10 - 06:52
  42min JPY 680 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:10
  06:24
  โมจิโก
  門司港
  สถานี
  北口
  06:24
  06:34
  ท่าเรือโมจิโกะ
  門司港桟橋
  ท่าเรือ
  06:40
  06:45
  ท่าเรือชิโมโนเซกิคาราโต
  下関唐戸桟橋
  ท่าเรือ
  06:47
  06:52
 4. 4
  06:24 - 06:56
  32min JPY 500 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:24
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โมจิ
  門司
  สถานี
  06:39
  ชิโมโนเซกิ
  下関
  สถานี
  東口
  06:39
  06:44
  สถานีชิโมโนเซกิ
  下関駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  06:45
  06:52
  คาราโต
  唐戸(山口県)
  ป้ายรถบัส
  06:52
  06:56
 5. 5
  00:42 - 01:14
  32min JPY 9,490
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  00:42
  01:14
zoom bar parts