โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → เซฟาอุทาคิ

ออกเดินทางเวลา
14:38 04/14, 2021
cancel
 1. 1
  16:24 - 20:55
  4h 31min JPY 34,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  16:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  19:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  19:39
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  東口
  19:39
  19:42
  นาฮะสถานีรถโดยสาร
  那覇バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:55
  20:49
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  20:49
  20:55
 2. 2
  16:24 - 20:55
  4h 31min JPY 34,440 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  16:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  19:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  19:39
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  東口
  19:39
  19:46
  คามิอิซูมิ(โอกินาว่า)
  上泉(沖縄県)
  ป้ายรถบัส
  19:57
  20:49
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  20:49
  20:55
 3. 3
  16:24 - 20:55
  4h 31min JPY 34,620 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  16:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  19:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  19:37
  ชุโบะกาวะ
  壺川
  สถานี
  北口
  19:37
  19:41
  นิชิชุโบะกาวะ
  西壺川
  ป้ายรถบัส
  19:42
  19:45
  โนเกียวไคกันมาเอะ (โอกินาว่า)
  農協会館前(沖縄県)
  ป้ายรถบัส
  19:45
  19:49
  โนเกียวไคกันมาเอะ (โอกินาว่า)
  農協会館前(沖縄県)
  ป้ายรถบัส
  20:04
  20:49
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  20:49
  20:55
 4. 4
  15:22 - 20:55
  5h 33min JPY 33,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:22
  16:42
  ฮาคาตะ
  博多
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:52
  16:57
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:35
  19:15
  สนามบินนะฮะ
  那覇空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:29
  19:39
  อาซาฮิบาชิ
  旭橋
  สถานี
  東口
  19:39
  19:42
  นาฮะสถานีรถโดยสาร
  那覇バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  7番のりば
  19:55
  20:49
  เซฟาอุทาคิ
  斎場御嶽入口
  ป้ายรถบัส
  20:49
  20:55
 5. 5
  14:38 - 23:46
  33h 8min JPY 292,510
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  14:38
  23:46
zoom bar parts