อิซูโมะชิ → นาโอะเอ็ตสึ

ออกเดินทางเวลา
20:42 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  04:42 - 13:21
  8h 39min JPY 20,410 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:42
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  08:53
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  11:14
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:56
  12:58
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:07
  13:21
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  13:21
  13:21
 2. 2
  08:02 - 14:50
  6h 48min JPY 53,410 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  08:02
  08:05
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  08:05
  08:35
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:35
  08:38
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:25
  10:20
  สนามบินนาโกย่า
  名古屋空港[小牧]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  11:55
  สนามบินนิอิกาตะ
  新潟空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  12:35
  นิอิกาตะ
  新潟
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:19
  13:41
  นากาโอกะ
  長岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  14:50
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  14:50
  14:50
 3. 3
  04:42 - 15:02
  10h 20min JPY 20,460 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  04:42
  07:41
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:53
  08:53
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ)
  福井(福井県)
  สถานี
  11:14
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  東口
  11:14
  11:20
  สถานีคานาซาวะ
  金沢駅前〔東口〕
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  11:20
  12:20
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:31
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  timetable ตารางเวลา
  12:47
  13:33
  โทมาริ (จังหวัดโทยามะ)
  泊(富山県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อิจิบูริ
  市振
  สถานี
  15:02
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:02
  15:02
 4. 4
  23:10 - 15:59
  16h 49min JPY 17,170 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:10
  00:24
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  00:24
  00:29
  ด้านหน้าสถานีโยนาโกะ
  米子駅前
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  06:15
  10:40
  สถานีเกียวโต
  京都駅〔烏丸口〕
  ป้ายรถบัส
  10:40
  10:52
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สึรุกะ
  敦賀
  สถานี
  13:20
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:56
  14:58
  เจียวเอ็ตสึเมียวโก
  上越妙高
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:44
  15:59
  นาโอะเอ็ตสึ
  直江津
  สถานี
  15:59
  15:59
 5. 5
  20:42 - 06:01
  9h 19min JPY 265,890
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  20:42
  06:01
zoom bar parts