อิซูโมะชิ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
11:50 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  12:34 - 19:38
  7h 4min JPY 41,760 IC JPY 41,752 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  13:00
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  13:00
  13:04
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  13:05
  13:50
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:50
  13:53
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  16:00
  16:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  16:38
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:42
  16:55
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:04
  19:20
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  19:20
  19:28
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  19:30
  19:34
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:34
  19:38
 2. 2
  12:34 - 19:47
  7h 13min JPY 59,670 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  13:00
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  13:00
  13:04
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  13:05
  13:50
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  13:50
  13:53
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:35
  15:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:10
  19:10
  สนามบินโทยามะ
  富山空港
  สนามบิน
  19:15
  19:17
  富山空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  19:20
  19:38
  โจกาว่า
  総曲輪
  ป้ายรถบัส
  9のりば
  19:38
  19:47
 3. 3
  12:34 - 20:38
  8h 4min JPY 17,620 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  15:40
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  20:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:18
  20:26
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  3のりば
  20:30
  20:34
  丸の内(富山県)(バス)
  ป้ายรถบัส
  20:34
  20:38
 4. 4
  12:34 - 20:44
  8h 10min JPY 17,620 IC JPY 17,590 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:34
  15:40
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:53
  16:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:46
  19:16
  คานาซาวะ
  金沢
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คุริคาระ
  倶利伽羅
  สถานี
  20:18
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  20:18
  20:24
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:32
  20:38
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  20:38
  20:44
 5. 5
  11:50 - 19:29
  7h 39min JPY 213,960
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  11:50
  19:29
zoom bar parts