อิซูโมะชิ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
13:33 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  14:03 - 22:34
  8h 31min JPY 38,540 IC JPY 38,532 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:03
  14:50
  โยนาโกะ
  米子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:59
  15:25
  สนามบินโยนาโกะ (สายซาคาอิ)
  米子空港(境線)
  สถานี
  15:25
  15:31
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:50
  18:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  18:51
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  20:18
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:38
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  20:38
  22:34
 2. 2
  13:34 - 22:34
  9h 0min JPY 37,590 IC JPY 37,582 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:34
  14:16
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  14:16
  14:20
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  14:45
  15:30
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  15:30
  15:33
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:50
  18:00
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  18:25
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  18:51
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  20:18
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:38
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  20:38
  22:34
 3. 3
  13:34 - 22:34
  9h 0min JPY 37,790 IC JPY 37,782 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:34
  14:16
  มัตสึเอะ
  松江
  สถานี
  北口
  14:16
  14:20
  สถานีมัตสึเอะ
  松江駅
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  14:45
  15:30
  สนามบินโยนาโกะคิตะโร
  米子鬼太郎空港
  ป้ายรถบัส
  15:30
  15:33
  米子空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:15
  17:45
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  17:50
  18:00
  สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:02
  18:27
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  18:42
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:55
  19:39
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:41
  20:18
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:19
  20:38
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  20:38
  22:34
 4. 4
  18:02 - 01:45
  7h 43min JPY 37,400 IC JPY 37,393 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  18:02
  18:05
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:05
  18:35
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  18:35
  18:38
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:35
  21:00
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  21:05
  21:15
  ฮาเนดะกูโคไดอิจิตามินารุ(รถบัสรับส่งสนามบิน)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  21:25
  22:45
  สถานีทาจิกาวะ ทางออกทิศเหนือ
  立川駅北口
  ป้ายรถบัส
  22:45
  22:53
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  22:59
  23:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  23:49
  01:45
 5. 5
  13:33 - 23:18
  9h 45min JPY 294,580
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  13:33
  23:18
zoom bar parts