อิซูโมะชิ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
10:20 10/27, 2020
cancel
 1. 1
  10:52 - 14:36
  3h 44min JPY 23,970 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  12:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:00
  13:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:10
  14:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:24
  14:26
  โอสึสถานี(ชิกะ)
  大津駅(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  14:28
  14:31
  ฮามะโจ(ชิกะ)
  浜町(滋賀県)
  ป้ายรถบัส
  14:31
  14:36
 2. 2
  10:52 - 14:37
  3h 45min JPY 23,760 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:52
  10:55
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:25
  11:28
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  12:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:00
  13:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:10
  14:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:24
  14:37
 3. 3
  10:51 - 14:37
  3h 46min JPY 23,700 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:51
  10:56
  นาโอเอ็
  直江
  สถานี
  10:56
  10:59
  นาโอเอ็สถานีทางเข้า
  直江駅入口
  ป้ายรถบัส
  11:02
  11:20
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  11:20
  11:23
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:05
  12:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  13:00
  13:06
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  13:10
  14:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  14:15
  14:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  14:24
  14:37
 4. 4
  10:31 - 15:37
  5h 6min JPY 11,220 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:31
  13:38
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:53
  14:38
  ชินโอซากะ
  新大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:50
  15:24
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  15:24
  15:37
 5. 5
  10:20 - 14:47
  4h 27min JPY 121,690
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  10:20
  14:47
zoom bar parts