อิซูโมะชิ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

ออกเดินทางเวลา
10:04 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 14:48
  4h 22min JPY 4,870 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:26
  10:30
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  10:30
  13:49
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  14:01
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:38
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  14:38
  14:41
  สถานีจิเกะ
  寺家駅
  ป้ายรถบัส
  14:45
  14:46
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  14:46
  14:48
 2. 2
  10:26 - 14:49
  4h 23min JPY 4,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:26
  10:30
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  10:30
  13:49
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  14:01
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:34
  ฮาจิฮนมัตสึ
  八本松
  สถานี
  南口
  14:34
  14:38
  ฮาจิฮนมัตสึ
  八本松駅
  ป้ายรถบัส
  14:40
  14:47
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  14:47
  14:49
 3. 3
  10:26 - 14:52
  4h 26min JPY 4,710 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:26
  10:30
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  10:30
  13:49
  สถานีฮิโระชิมะ ชินคันเซ็นกุจิ
  広島駅新幹線口
  ป้ายรถบัส
  13:49
  14:01
  ฮิโระชิมะ
  広島
  สถานี
  新幹線口
  timetable ตารางเวลา
  14:05
  14:38
  จิเกะ
  寺家
  สถานี
  14:38
  14:52
 4. 4
  10:26 - 15:19
  4h 53min JPY 5,440 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  10:26
  10:30
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  10:30
  13:37
  ฮิโระชิมะบัสเซนเตอร์
  広島バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13:37
  13:41
  ฮิโระชิมะบัสเซนเตอร์
  広島バスセンター
  ป้ายรถบัส
  13:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อินโนะกุจิ
  入野口〔冠〕
  ป้ายรถบัส
  15:03
  ฮาจิฮนมัตสึ
  八本松駅
  ป้ายรถบัส
  15:10
  15:17
  โทโมมาจิบาชิ
  友待橋
  ป้ายรถบัส
  15:17
  15:19
 5. 5
  10:04 - 12:42
  2h 38min JPY 49,550
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  10:04
  12:42
zoom bar parts