อิซูโมะชิ → มารุโชยะอิออนมอลล์โคจิ

ออกเดินทางเวลา
07:05 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  07:17 - 13:33
  6h 16min JPY 44,960 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  07:17
  07:20
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:20
  07:50
  出雲空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  07:50
  07:53
  สนามบินอิซูโมะ
  出雲空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  08:25
  09:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  10:55
  สนามบินโคชิ
  高知空港
  สนามบิน
  11:00
  11:03
  สนามบินโคจิเรียวม่า
  高知龍馬空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  12:55
  13:20
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:33
 2. 2
  08:31 - 14:39
  6h 8min JPY 10,190 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  11:39
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  11:39
  11:44
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  26番のりば
  12:00
  14:26
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  14:26
  14:39
 3. 3
  07:06 - 14:54
  7h 48min JPY 8,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  07:06
  07:10
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:10
  11:21
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  12:00
  14:26
  สถานีโคจิ
  高知駅
  ป้ายรถบัส
  14:26
  14:29
  สถานีรถโดยสารโคจิเอะกิ
  高知駅バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  14:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินฮนมาจิ2โจเมะ
  新本町二丁目
  ป้ายรถบัส
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาโซะโนไดนิ
  薊野第二
  ป้ายรถบัส
  14:54
  โคจิกาชาดญี่ปุ่น
  高知日赤
  ป้ายรถบัส
  14:54
  14:54
 4. 4
  07:06 - 14:57
  7h 51min JPY 8,300 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  สถานี
  北口
  07:06
  07:10
  สถานีอิซูโมะชิ
  出雲市駅
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  07:10
  11:21
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  12:00
  14:33
  ฮาริมายาบาชิ
  はりまや橋(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:33
  14:35
  มินามิฮาริมายะบาชิ
  南はりまや橋
  ป้ายรถบัส
  14:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินฮนมาจิ2โจเมะ
  新本町二丁目
  ป้ายรถบัส
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  อาโซะโนไดนิ
  薊野第二
  ป้ายรถบัส
  14:57
  อิออนมอลล์โคจิ
  イオンモール高知
  ป้ายรถบัส
  14:57
  14:57
 5. 5
  07:05 - 11:34
  4h 29min JPY 126,590
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  07:05
  11:34
zoom bar parts