ชิบูย่า → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
08:37 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  08:54 - 12:42
  3h 48min JPY 11,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:54
  09:40
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:42
 2. 2
  08:48 - 12:42
  3h 54min JPY 11,640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:48
  09:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:42
 3. 3
  08:43 - 12:42
  3h 59min JPY 11,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:43
  09:20
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:42
 4. 4
  09:30 - 13:38
  4h 8min JPY 11,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:13
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:25
  13:03
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  13:03
  13:38
 5. 5
  08:37 - 13:36
  4h 59min JPY 145,510
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  08:37
  13:36
zoom bar parts