ชิบูย่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

ออกเดินทางเวลา
17:27 10/30, 2020
cancel
 1. 1
  17:47 - 21:34
  3h 47min JPY 4,490 IC JPY 4,490 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  17:54
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:31
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  19:31
  19:36
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 2. 2
  17:46 - 21:34
  3h 48min JPY 2,910 IC JPY 2,910 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:46
  17:51
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:31
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  19:31
  19:36
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 3. 3
  17:44 - 21:34
  3h 50min JPY 4,490 IC JPY 4,490 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:44
  17:49
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  19:31
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  19:31
  19:36
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 4. 4
  17:36 - 21:34
  3h 58min JPY 3,930 IC JPY 3,930 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:36
  17:44
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:47
  18:28
  ฮาจิโอจิ
  八王子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:35
  19:31
  โคฟุ
  甲府
  สถานี
  南口
  19:31
  19:36
  โคฟุเอกิมาเอะ
  甲府駅前
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  19:40
  20:07
  โสเซ็นเกียวทางเข้าออก
  昇仙峡口
  ป้ายรถบัส
  20:07
  21:34
 5. 5
  17:27 - 19:37
  2h 10min JPY 53,990
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  17:27
  19:37
zoom bar parts