ชิบูย่า → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
11:31 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  11:35 - 12:46
  1h 11min JPY 940 IC JPY 935 ต่อรถ 1 ครั้ง
  Seats are buried cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  11:50
  มูซาชิโคซูงิ
  武蔵小杉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:34
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  12:34
  12:46
 2. 2
  11:35 - 12:48
  1h 13min JPY 1,340 IC JPY 1,337 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  12:21
  ฟุจิซาวะ
  藤沢
  สถานี
  南口
  12:21
  12:25
  ฟุจิซาวะสถานีทางออกทิศใต้
  藤沢駅南口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:25
  12:48
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  12:48
  12:48
 3. 3
  11:35 - 12:48
  1h 13min JPY 1,120 IC JPY 1,113 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:35
  11:50
  มูซาชิโคซูงิ
  武蔵小杉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:57
  12:34
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  12:34
  12:38
  คามาคุระสถานีทางออกทิศตะวันออก
  鎌倉駅東口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  12:43
  12:47
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  12:47
  12:48
 4. 4
  11:50 - 12:54
  1h 4min JPY 1,140 IC JPY 1,135 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  12:43
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  12:50
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  12:50
  12:54
 5. 5
  11:31 - 12:37
  1h 6min JPY 20,780
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  11:31
  12:37
zoom bar parts