อากิฮาบาระ → ฟาร์เมอร์สมารเก็ต ยดเทเกะโปโประ

ออกเดินทางเวลา
07:28 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  09:09 - 12:42
  3h 33min JPY 11,640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  09:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:42
 2. 2
  09:09 - 12:42
  3h 33min JPY 11,640 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:09
  09:13
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:42
 3. 3
  09:49 - 13:38
  3h 49min JPY 11,430 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:49
  09:53
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:06
  13:03
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  13:03
  13:38
 4. 4
  08:47 - 14:53
  6h 6min JPY 11,630 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:47
  09:33
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:47
  12:07
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะ
  さくらんぼ東根
  สถานี
  東口
  12:07
  12:11
  ซากุรันโบะฮิกาชิเนะเอกิมาเอะ
  さくらんぼ東根駅前
  ป้ายรถบัส
  14:30
  14:42
  西道水車前
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:53
 5. 5
  07:28 - 12:30
  5h 2min JPY 145,030
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  07:28
  12:30
zoom bar parts