อากิฮาบาระ → สวนออกกำลังกายอเนกประสงค์จังหวัดยามากาตะ

ออกเดินทางเวลา
16:13 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  16:49 - 20:34
  3h 45min JPY 10,760 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  16:52
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  19:45
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  20:19
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  20:19
  20:34
 2. 2
  16:44 - 20:34
  3h 50min JPY 10,970 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:44
  16:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  19:45
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:55
  20:19
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  20:19
  20:34
 3. 3
  16:39 - 20:34
  3h 55min JPY 12,090 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:39
  16:44
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:56
  18:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:45
  20:04
  อุเซ็นชิโทเสะ
  羽前千歳
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:05
  20:19
  เท็นโดมินามิ
  天童南
  สถานี
  20:19
  20:34
 4. 4
  16:48 - 20:43
  3h 55min JPY 11,000 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:48
  16:52
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:06
  19:45
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  東口
  19:45
  19:51
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  20:02
  20:31
  ริสึเกียวมีนามิ
  陸橋南
  ป้ายรถบัส
  20:31
  20:43
 5. 5
  16:13 - 20:55
  4h 42min JPY 144,010
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  16:13
  20:55
zoom bar parts