อากิฮาบาระ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

ออกเดินทางเวลา
02:54 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:05 - 08:44
  2h 39min JPY 12,990 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:05
  06:09
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  08:26
  08:34
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  08:35
  08:41
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  08:41
  08:44
 2. 2
  06:03 - 08:44
  2h 41min JPY 13,200 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  06:07
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  08:26
  08:34
  สถานีโทยามะ
  富山駅前
  ป้ายรถบัส
  6のりば
  08:35
  08:41
  ฮาทาโกะมาจิ(โทยามะ)
  旅篭町(富山県)
  ป้ายรถบัส
  08:41
  08:44
 3. 3
  06:02 - 08:51
  2h 49min JPY 12,960 IC JPY 12,930 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  06:06
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:22
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  08:26
  08:36
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  08:45
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  08:45
  08:51
 4. 4
  06:02 - 08:51
  2h 49min JPY 13,170 IC JPY 13,140 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:02
  06:06
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:16
  08:26
  โทยามะ
  富山
  สถานี
  正面口
  08:26
  08:36
  โทยามะเอกิ
  富山駅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:39
  08:45
  สูวาโนะคาวาระ
  諏訪川原
  สถานี
  08:45
  08:51
 5. 5
  02:54 - 08:19
  5h 25min JPY 153,670
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  02:54
  08:19
zoom bar parts