อากิฮาบาระ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

ออกเดินทางเวลา
15:32 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:42 - 17:41
  1h 59min JPY 6,050 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  15:46
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  17:29
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:29
  17:41
 2. 2
  15:42 - 17:41
  1h 59min JPY 6,050 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:42
  15:46
  อุเอโนะ
  上野
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:58
  17:29
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:29
  17:41
 3. 3
  15:39 - 17:41
  2h 2min JPY 6,260 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  15:43
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  17:29
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:29
  17:41
 4. 4
  15:32 - 17:41
  2h 9min JPY 6,260 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:32
  15:38
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:52
  17:29
  อุเอดะ
  上田
  สถานี
  温泉口
  17:29
  17:41
 5. 5
  15:32 - 18:21
  2h 49min JPY 80,010
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  15:32
  18:21
zoom bar parts