อากิฮาบาระ → ฮาชิโมโตะยะ

ออกเดินทางเวลา
09:50 11/01, 2020
cancel
 1. 1
  10:07 - 14:16
  4h 9min JPY 12,830 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  10:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:56
  12:10
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:09
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:11
  13:37
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:39
  13:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  13:49
  13:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  14:00
  14:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  14:14
  14:16
 2. 2
  10:19 - 15:16
  4h 57min JPY 12,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  10:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  12:14
  12:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  13:55
  นะบาริ
  名張
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:58
  14:07
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  14:07
  14:10
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  15:00
  15:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  15:14
  15:16
 3. 3
  10:19 - 15:16
  4h 57min JPY 12,830 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:19
  10:23
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:14
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  12:14
  12:28
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  13:09
  ชิโระโค
  白子
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:12
  13:38
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  14:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  14:49
  14:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  15:00
  15:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  15:14
  15:16
 4. 4
  10:07 - 15:16
  5h 9min JPY 12,830 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  10:11
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  11:56
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  11:56
  12:09
  คินเท็ตสึนาโกย่า
  近鉄名古屋
  สถานี
  北口
  timetable ตารางเวลา
  12:21
  13:38
  อิเซะนาคากาวะ
  伊勢中川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:48
  14:49
  มุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野
  สถานี
  14:49
  14:52
  สถานีมุโรกุจิโอโนะ
  室生口大野駅
  ป้ายรถบัส
  15:00
  15:14
  มุโรจิ
  室生寺
  ป้ายรถบัส
  15:14
  15:16
 5. 5
  09:50 - 15:48
  5h 58min JPY 171,120
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  09:50
  15:48
zoom bar parts