อากิฮาบาระ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
20:13 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  20:54 - 10:05
  13h 11min JPY 27,800 IC JPY 27,798 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  21:25
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  21:25
  21:30
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  21:35
  06:35
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:11
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:26
  08:50
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:00
  09:20
  โนกาตะ
  直方
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:24
  09:39
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  09:39
  09:43
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  09:50
  10:01
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:01
  10:05
 2. 2
  20:54 - 10:20
  13h 26min JPY 27,800 IC JPY 27,798 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:54
  21:25
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  甲州街道改札口
  21:25
  21:30
  สถานีขนส่ง ชินจูกุ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  ป้ายรถบัส
  21:35
  06:35
  สถานีโอคายาม่า
  岡山駅〔西口〕
  ป้ายรถบัส
  06:35
  06:48
  โอคายาม่า
  岡山
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  06:51
  08:11
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โอริโอะ
  折尾
  สถานี
  09:57
  ชินอิอิซูกะ
  新飯塚
  สถานี
  西口
  09:57
  10:01
  สถานีชินอิอิซูกะ
  新飯塚駅
  ป้ายรถบัส
  10:05
  10:16
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:16
  10:20
 3. 3
  06:03 - 10:27
  4h 24min JPY 42,900 IC JPY 42,889 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  06:14
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  06:37
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  06:37
  06:39
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  09:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  09:05
  09:11
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ คิตะ
  福岡空港国内線ターミナル北
  ป้ายรถบัส
  09:12
  09:37
  ซาสะกุริคิตะ
  篠栗北
  ป้ายรถบัส
  10:00
  10:23
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:27
 4. 4
  06:03 - 10:27
  4h 24min JPY 42,960 IC JPY 42,949 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:03
  06:14
  ฮามะมัตสึโจ
  浜松町
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  06:37
  สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  สถานี
  06:37
  06:39
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  07:10
  09:00
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:21
  09:30
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  09:30
  09:37
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  09:37
  10:23
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  10:23
  10:27
 5. 5
  20:13 - 08:41
  12h 28min JPY 389,940
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  20:13
  08:41
zoom bar parts