อากิตะ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

ออกเดินทางเวลา
23:24 03/06, 2021
cancel
 1. 1
  06:08 - 08:38
  2h 30min JPY 8,150 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  07:35
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:59
  08:34
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  08:34
  08:38
 2. 2
  07:16 - 09:34
  2h 18min JPY 8,150 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:48
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:59
  09:30
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  09:30
  09:34
 3. 3
  05:54 - 09:34
  3h 40min JPY 6,470 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  06:43
  โอมาการิ (จังหวัดอากิตะ)
  大曲(秋田県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  08:26
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:59
  09:30
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  09:30
  09:34
 4. 4
  05:54 - 11:03
  5h 9min JPY 5,420 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:54
  06:43
  โอมาการิ (จังหวัดอากิตะ)
  大曲(秋田県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:01
  08:26
  โมริโอกะ
  盛岡
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:12
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เมโทกิ
  目時
  สถานี
  10:59
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  西口
  10:59
  11:03
 5. 5
  23:24 - 02:53
  3h 29min JPY 120,310
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  23:24
  02:53
zoom bar parts