อากิตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
05:46 08/06, 2021
cancel
 1. 1
  06:09 - 12:52
  6h 43min JPY 19,720 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  09:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:21
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  11:37
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:55
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:55
  12:38
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  12:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  12:51
  12:52
 2. 2
  06:09 - 12:52
  6h 43min JPY 19,180 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  09:25
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:22
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  11:37
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:55
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:55
  12:38
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  12:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  12:51
  12:52
 3. 3
  06:09 - 12:52
  6h 43min JPY 19,470 IC JPY 19,464 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  09:25
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  10:22
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:37
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  11:37
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:55
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:55
  11:58
  สถานีมิทาเกะ
  御岳駅
  ป้ายรถบัส
  12:10
  12:20
  เคเบิลชิตะ
  ケーブル下
  ป้ายรถบัส
  12:20
  12:27
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  12:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  12:51
  12:52
 4. 4
  06:09 - 12:52
  6h 43min JPY 18,850 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:09
  09:25
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:38
  09:59
  คาวาโกเอะ
  川越
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โคมะกาวะ
  高麗川
  สถานี
  10:58
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:19
  11:37
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:40
  11:55
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  11:55
  12:38
  ทากิโมโตะ
  滝本
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:45
  12:51
  ภูเขามิตาเกะ
  御岳山
  สถานี
  12:51
  12:52
 5. 5
  05:46 - 13:22
  7h 36min JPY 259,140
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  05:46
  13:22
zoom bar parts