อากิตะ → สถานีริมทาง ฮาวาอิ

ออกเดินทางเวลา
22:52 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  07:16 - 17:20
  10h 4min JPY 50,610 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  09:45
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:43
  12:45
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:50
  13:05
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  13:05
  13:16
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  16:21
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:25
  16:38
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  16:38
  16:41
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  16:45
  16:56
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  16:56
  17:20
 2. 2
  07:16 - 18:06
  10h 50min JPY 50,590 ต่อรถ 6 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  09:45
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:30
  12:36
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:40
  13:10
  โอซะกะมารุบิลดิ้ง (รถบัส)
  大阪マルビル
  ป้ายรถบัส
  13:10
  13:19
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  中央南口
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  15:52
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:58
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  16:58
  17:01
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:42
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  17:42
  18:06
 3. 3
  07:16 - 18:06
  10h 50min JPY 50,370 ต่อรถ 7 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  09:45
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:43
  12:45
  โฮทารุกะอิเกะ
  蛍池
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:53
  13:13
  โอซากาอูเมดะ
  大阪梅田(阪急線)
  สถานี
  13:13
  13:24
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  15:52
  ทตโตริ
  鳥取
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:17
  16:58
  โทมาริ (จังหวัดทตโตริ)
  泊(鳥取県)
  สถานี
  16:58
  17:01
  โทมาริเอกิมาเอะ
  泊駅前
  ป้ายรถบัส
  17:31
  17:42
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  17:42
  18:06
 4. 4
  07:16 - 18:29
  11h 13min JPY 50,560 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  09:45
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  10:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:00
  12:25
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:30
  12:36
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:40
  13:10
  โอซะกะมารุบิลดิ้ง (รถบัส)
  大阪マルビル
  ป้ายรถบัส
  13:10
  13:19
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  中央南口
  timetable ตารางเวลา
  13:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  คามิโกริ
  上郡
  สถานี
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชิซุ
  智頭
  สถานี
  16:21
  คุระโยชิ
  倉吉
  สถานี
  南口
  16:21
  16:26
  สถานีคุระโยชิ
  倉吉駅
  ป้ายรถบัส
  4番のりば
  17:42
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ฮะวาอิออนเซ็น
  はわい温泉
  ป้ายรถบัส
  18:05
  สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาเอะ
  衛生環境研究所前
  ป้ายรถบัส
  18:05
  18:29
 5. 5
  22:52 - 12:23
  13h 31min JPY 506,780
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  22:52
  12:23
zoom bar parts