Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อากิตะ → สตูดิโอมาริโอคุซัตสึA-SQUARE

ออกเดินทางเวลา
23:35 07/08, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 13:02
  6h 54min JPY 19,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  09:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  12:15
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  12:50
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  草津(滋賀県)
  สถานี
  西口
  12:50
  13:02
 2. 2
  06:08 - 13:27
  7h 19min JPY 19,460 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  09:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:03
  12:37
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:52
  13:15
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  草津(滋賀県)
  สถานี
  西口
  13:15
  13:27
 3. 3
  06:08 - 13:55
  7h 47min JPY 18,700 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  09:47
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:33
  12:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:59
  13:43
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  草津(滋賀県)
  สถานี
  西口
  13:43
  13:55
 4. 4
  07:56 - 14:32
  6h 36min JPY 60,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  07:56
  08:00
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:43
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:40
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  12:40
  12:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  9番のりば
  12:50
  13:20
  ชินฮันคิวโรงแรม
  新阪急ホテル
  ป้ายรถบัส
  13:20
  13:29
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  御堂筋北口
  timetable ตารางเวลา
  13:30
  14:20
  คุซัตสึ (จังหวัดชิกะ)
  草津(滋賀県)
  สถานี
  西口
  14:20
  14:32
 5. 5
  23:35 - 10:07
  10h 32min JPY 326,160
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  23:35
  10:07
zoom bar parts