อากิตะ → ฮามะโอสึ A-Qus

ออกเดินทางเวลา
15:34 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  16:26 - 21:15
  4h 49min JPY 39,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  16:26
  16:30
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:30
  17:10
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:13
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:40
  19:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:50
  20:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  20:40
  20:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  20:53
  21:02
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:02
  21:15
 2. 2
  16:26 - 21:23
  4h 57min JPY 39,490 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  16:26
  16:30
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:30
  17:10
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:13
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  19:40
  19:46
  สนามบินโอซากะ (อิทามิ )
  大阪〔伊丹〕空港
  ป้ายรถบัส
  2番のりば
  19:50
  20:40
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  20:40
  20:51
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条東口
  timetable ตารางเวลา
  21:01
  21:10
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:10
  21:23
 3. 3
  16:26 - 21:31
  5h 5min JPY 39,070 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  16:26
  16:30
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  16:30
  17:10
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  17:10
  17:13
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:55
  19:35
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:51
  20:13
  อุโนเบะ
  宇野辺
  สถานี
  20:13
  20:36
  อิบารากิ (JR)
  茨木〔JR〕
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  20:37
  21:18
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  21:18
  21:31
 4. 4
  16:12 - 23:13
  7h 1min JPY 19,240 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  20:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:21
  22:32
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:51
  23:00
  โอสึ
  大津
  สถานี
  北口
  23:00
  23:13
 5. 5
  15:34 - 02:29
  10h 55min JPY 269,160
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  15:34
  02:29
zoom bar parts