Japan Travel by NAVITIME - คู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น, การค้นหาระบบขนส่ง และตัววางแผนการเดินทาง

อากิตะ → เกาะอาวาจิชิมะ

ออกเดินทางเวลา
18:24 07/06, 2020
cancel
 1. 1
  19:10 - 09:21
  14h 11min JPY 28,650 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  23:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  23:04
  23:19
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  00:00
  05:30
  名古屋駅〔ゆりの噴水前〕
  ป้ายรถบัส
  05:30
  05:38
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  太閤通口
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:23
  ชินโคเบะ
  新神戸
  สถานี
  07:23
  07:27
  สถานีชินโคเบะ
  新神戸駅
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  07:30
  08:34
  โฮคุดันอินเตอร์
  北淡インター
  ป้ายรถบัส
  08:34
  08:36
  โฮคุดันICทางหลวงป้ายรถโดยสารมาเอะ
  北淡インターチェンジ高速バス停前
  ป้ายรถบัส
  08:36
  08:49
  อิจิโนมิยะสำนักงานมาเอะ
  一宮事務所前
  ป้ายรถบัส
  08:49
  09:21
 2. 2
  19:10 - 09:21
  14h 11min JPY 26,890 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  23:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲南口
  23:04
  23:19
  東京駅鍛冶橋駐車場
  ป้ายรถบัส
  23:40
  06:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  06:00
  06:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  timetable ตารางเวลา
  06:29
  07:36
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  東口
  07:36
  07:40
  สถานีรถโดยสารสันโนมิยะ
  三宮バスターミナル
  ป้ายรถบัส
  5番のりば
  07:45
  08:34
  โฮคุดันอินเตอร์
  北淡インター
  ป้ายรถบัส
  08:34
  08:36
  โฮคุดันICทางหลวงป้ายรถโดยสารมาเอะ
  北淡インターチェンジ高速バス停前
  ป้ายรถบัส
  08:36
  08:49
  อิจิโนมิยะสำนักงานมาเอะ
  一宮事務所前
  ป้ายรถบัส
  08:49
  09:21
 3. 3
  19:10 - 09:33
  14h 23min JPY 28,750 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  23:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  23:04
  23:19
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  23:30
  07:00
  โอซากะเอกิมาเอะ(ซากุระฮาชิกุจิอัลบีมาเอะ)
  大阪駅前〔桜橋口アルビ前〕
  ป้ายรถบัส
  07:00
  07:07
  โอซากะ
  大阪
  สถานี
  桜橋口
  timetable ตารางเวลา
  07:08
  08:14
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  08:14
  08:22
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  08:30
  09:09
  เอ
  江井
  ป้ายรถบัส
  09:09
  09:33
 4. 4
  19:10 - 09:33
  14h 23min JPY 29,050 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:10
  23:04
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  八重洲中央口
  23:04
  23:19
  สถานีโตเกียว ยาเอสุกุจิมาเอะ
  東京駅八重洲口前
  ป้ายรถบัส
  23:30
  06:00
  เกียวโตสถานีฮาจิโจกุจิ
  京都駅八条口
  ป้ายรถบัส
  G2のりば
  06:00
  06:11
  เกียวโต
  京都
  สถานี
  八条西口
  timetable ตารางเวลา
  06:20
  07:48
  ไมโค
  舞子
  สถานี
  北口
  07:48
  07:56
  โกโซกุไมโกะ
  高速舞子
  ป้ายรถบัส
  08:30
  09:09
  เอ
  江井
  ป้ายรถบัส
  09:09
  09:33
 5. 5
  18:24 - 06:43
  12h 19min JPY 330,990
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  18:24
  06:43
zoom bar parts