อากิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
23:08 10/29, 2020
cancel
 1. 1
  06:08 - 14:12
  8h 4min JPY 60,200 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  08:15
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:09
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  13:00
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  13:00
  13:07
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  13:22
  14:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:12
 2. 2
  06:08 - 14:12
  8h 4min JPY 60,200 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:08
  08:15
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:37
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:15
  12:30
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:51
  13:00
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  13:00
  13:07
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  13:22
  14:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:12
 3. 3
  07:56 - 15:12
  7h 16min JPY 60,400 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  สถานี
  西口
  07:56
  08:00
  อากิตะสถานีนิชิกุจิ
  秋田駅西口
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  08:40
  08:43
  สนามบินอาคิตะ
  秋田空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:40
  11:10
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:10
  13:45
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:06
  14:15
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  14:15
  14:22
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  14:22
  15:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  15:08
  15:12
 4. 4
  23:08 - 16:56
  17h 48min JPY 573,020
  cancel cancel
  อากิตะ
  秋田
  23:08
  16:56
zoom bar parts