ยามากาตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

ออกเดินทางเวลา
05:06 07/27, 2021
cancel
 1. 1
  07:09 - 12:26
  5h 17min JPY 35,060 IC JPY 35,061 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  07:09
  07:13
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  07:13
  08:21
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  08:21
  08:29
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  08:31
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  08:56
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:45
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:18
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  12:18
  12:26
 2. 2
  06:28 - 12:26
  5h 58min JPY 35,160 IC JPY 35,161 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  07:52
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  08:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:45
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:18
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  12:18
  12:26
 3. 3
  05:44 - 12:26
  6h 42min JPY 35,160 IC JPY 35,161 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:49
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:07
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  07:31
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:30
  10:45
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  12:18
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  12:18
  12:26
 4. 4
  07:16 - 12:51
  5h 35min JPY 37,860 IC JPY 37,861 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:31
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:55
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:19
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:00
  11:15
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  11:30
  12:43
  มินามิโอะทะรุ
  南小樽
  สถานี
  12:43
  12:51
 5. 5
  05:06 - 18:43
  13h 37min JPY 329,750
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  05:06
  18:43
zoom bar parts