ยามากาตะ → ฮาจิโนเฮะ-ยะไตมุระ มิโรคุ-โยโกะโจ

ออกเดินทางเวลา
23:26 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  06:39 - 10:04
  3h 25min JPY 10,710 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  06:39
  06:43
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  06:43
  07:51
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  07:51
  08:03
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  09:30
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  09:30
  09:33
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:40
  10:03
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  10:03
  10:04
 2. 2
  06:28 - 10:04
  3h 36min JPY 10,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  07:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  09:30
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  09:30
  09:33
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:40
  10:03
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  10:03
  10:04
 3. 3
  05:44 - 10:12
  4h 28min JPY 10,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  05:44
  06:49
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:06
  09:30
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  09:30
  09:33
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  09:50
  10:11
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  10:11
  10:12
 4. 4
  07:16 - 10:56
  3h 40min JPY 10,640 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:31
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:52
  10:24
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  10:24
  10:27
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  10:38
  10:55
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  10:55
  10:56
 5. 5
  23:26 - 03:37
  4h 11min JPY 188,960
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  23:26
  03:37
zoom bar parts