ยามากาตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

ออกเดินทางเวลา
14:02 07/25, 2021
cancel
 1. 1
  14:04 - 20:45
  6h 41min JPY 11,520 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  16:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  18:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  18:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  18:49
  20:45
 2. 2
  14:04 - 20:45
  6h 41min JPY 11,310 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  16:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:29
  17:05
  ชินจูกุ
  新宿
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:25
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ทาจิกาวะ
  立川
  สถานี
  18:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  18:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  18:49
  20:45
 3. 3
  14:04 - 20:45
  6h 41min JPY 11,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:04
  16:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:31
  16:54
  คาวาโกเอะ
  川越
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:09
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โคมะกาวะ
  高麗川
  สถานี
  17:59
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:07
  18:25
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:33
  18:49
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  18:49
  20:45
 4. 4
  16:07 - 22:29
  6h 22min JPY 11,310 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:07
  18:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:31
  18:54
  คาวาโกเอะ
  川越
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:56
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โคมะกาวะ
  高麗川
  สถานี
  19:50
  ไฮจิมะ
  拝島
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  19:53
  20:11
  โอเมะ
  青梅
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  20:14
  20:33
  มิทาเกะ
  御嶽
  สถานี
  20:33
  22:29
 5. 5
  14:02 - 19:01
  4h 59min JPY 168,700
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  14:02
  19:01
zoom bar parts