ยามากาตะ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

ออกเดินทางเวลา
07:17 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  07:19 - 10:46
  3h 27min JPY 12,170 IC JPY 12,168 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  07:19
  07:23
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  07:23
  08:31
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  08:31
  08:43
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  09:51
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:56
  10:20
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:24
  10:29
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  10:29
  10:46
 2. 2
  08:02 - 11:25
  3h 23min JPY 10,650 IC JPY 10,650 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  10:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  10:55
  อิตะบาชิ
  板橋
  สถานี
  西口
  10:55
  11:05
  ชินอิตะบาชิ
  新板橋
  สถานี
  A3口
  timetable ตารางเวลา
  11:06
  11:13
  ฮาคุซัน (โตเกียว)
  白山(東京都)
  สถานี
  A1口
  11:13
  11:25
 3. 3
  08:02 - 11:26
  3h 24min JPY 10,600 IC JPY 10,598 ต่อรถ 2 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  10:23
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:30
  11:00
  อิเคะบุคุโระ
  池袋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:04
  11:09
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  11:09
  11:26
 4. 4
  08:02 - 11:27
  3h 25min JPY 10,810 IC JPY 10,808 ต่อรถ 1 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  10:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  11:10
  เมียวกะดานิ
  茗荷谷
  สถานี
  1番口
  11:10
  11:27
 5. 5
  07:17 - 11:58
  4h 41min JPY 161,400
  cancel cancel
zoom bar parts