ยามากาตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

ออกเดินทางเวลา
02:39 10/22, 2020
cancel
 1. 1
  07:54 - 13:42
  5h 48min JPY 50,610 IC JPY 50,611 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  07:54
  07:58
  สถานียามากาตะ
  山形駅前
  ป้ายรถบัส
  07:58
  09:06
  เซ็นไดสถานีนิชิกุจิ(เก่าเซ็นไดโรงแรมมาเอะ)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  ป้ายรถบัส
  09:06
  09:14
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  西口
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:37
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  12:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:36
  12:45
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  12:45
  12:52
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:52
  13:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:42
 2. 2
  07:16 - 13:42
  6h 26min JPY 50,760 IC JPY 50,761 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:31
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:45
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:09
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  12:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:36
  12:45
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  12:45
  12:52
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:52
  13:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:42
 3. 3
  06:28 - 13:42
  7h 14min JPY 50,760 IC JPY 50,761 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  06:28
  07:53
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:02
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  08:26
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  12:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  12:36
  12:45
  นากาสุคาวะบาตะ
  中洲川端
  สถานี
  3番口
  12:45
  12:52
  นาคาสุ
  中洲(福岡県)
  ป้ายรถบัส
  12:52
  13:38
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  13:38
  13:42
 4. 4
  07:16 - 14:12
  6h 56min JPY 50,860 IC JPY 50,861 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  07:16
  08:31
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:14
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  09:37
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:10
  12:15
  สนามบินฟุกุโอกะ
  福岡空港
  สนามบิน
  12:20
  12:26
  สนามบินฟุกุโอกะอาคารผู้โดยสารในประเทศ มินามิ
  福岡空港国内線ターミナル南
  ป้ายรถบัส
  12:36
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  สถานีรถโดยสารฮาคาตะ (สถานีฮาคาตะ)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  ป้ายรถบัส
  13:03
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  13:03
  13:06
  คุราโมโต (เซววะโดริ)
  蔵本〔昭和通〕
  ป้ายรถบัส
  13:24
  14:08
  โฮนามิ
  穂波(バス)
  ป้ายรถบัส
  14:08
  14:12
 5. 5
  02:39 - 18:52
  16h 13min JPY 528,020
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  02:39
  18:52
zoom bar parts