ยามากาตะ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

ออกเดินทางเวลา
09:30 11/30, 2021
cancel
 1. 1
  10:02 - 19:58
  9h 56min JPY 47,300 IC JPY 47,292 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:02
  12:48
  โตเกียว
  東京
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:57
  13:04
  ชินากาว่า
  品川
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  13:28
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  13:28
  13:30
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  14:45
  16:30
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  16:35
  16:36
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  16:40
  17:33
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  17:33
  17:39
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  timetable ตารางเวลา
  18:20
  19:33
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  19:33
  19:58
 2. 2
  10:52 - 20:35
  9h 43min JPY 64,540 IC JPY 64,541 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  10:52
  12:10
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:30
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  12:56
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:20
  14:55
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  17:55
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  18:00
  18:03
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  20:24
  ทาเกตะทามะราอิ
  竹田玉来
  ป้ายรถบัส
  20:24
  20:35
 3. 3
  09:45 - 20:35
  10h 50min JPY 64,540 IC JPY 64,541 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  09:45
  10:54
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:10
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:27
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:45
  15:10
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  16:45
  17:55
  สนามบินคุมาโมโตะ
  熊本空港
  สนามบิน
  18:00
  18:03
  อาโสะคุมาโมโตะสนามบินเที่ยวบินภายในประเทศเทอมินอล
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  ป้ายรถบัส
  3番のりば
  18:28
  20:24
  ทาเกตะทามะราอิ
  竹田玉来
  ป้ายรถบัส
  20:24
  20:35
 4. 4
  12:56 - 21:41
  8h 45min JPY 59,820 IC JPY 59,821 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:56
  14:17
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:20
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  14:46
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  15:15
  16:40
  สนามบินโอซากะ
  大阪空港[伊丹]
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  17:20
  18:25
  สนามบินโออิตะ
  大分空港
  สนามบิน
  18:30
  18:31
  大分空港(バス)
  ป้ายรถบัส
  1・2番のりば
  18:45
  19:38
  โออิตะเอกิมาเอะ
  大分駅前
  ป้ายรถบัส
  19:38
  19:44
  โออิตะ
  大分
  สถานี
  府内中央口〔北口〕
  timetable ตารางเวลา
  19:48
  21:16
  บุงโงะทาเกตะ
  豊後竹田
  สถานี
  21:16
  21:41
 5. 5
  09:30 - 03:02
  17h 32min JPY 622,590
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  山形
  09:30
  03:02
zoom bar parts