ซัปโปโร → ฮาจิโนเฮะ-ยะไตมุระ มิโรคุ-โยโกะโจ

ออกเดินทางเวลา
07:01 03/08, 2021
cancel
 1. 1
  08:08 - 13:43
  5h 35min JPY 40,460 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:08
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  08:47
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  09:20
  10:30
  สนามบินเซนได
  仙台空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  10:59
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  นาโทริ
  名取
  สถานี
  11:23
  เซ็นได
  仙台
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  11:41
  13:13
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  13:13
  13:16
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  13:20
  13:42
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  13:42
  13:43
 2. 2
  08:32 - 14:43
  6h 11min JPY 10,990 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  08:32
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  12:07
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  14:15
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  14:15
  14:18
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:20
  14:42
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:43
 3. 3
  07:30 - 14:43
  7h 13min JPY 16,140 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  西通り南口
  07:30
  07:35
  ซัปโปโรเอกิมาเอะ(คิตะ4นิชิ3)
  札幌駅前〔北4西3〕
  ป้ายรถบัส
  07:35
  12:13
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:23
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  14:15
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  東口
  14:15
  14:18
  ฮาจิโนะเฮะเอกิมาเอะ
  八戸駅前
  ป้ายรถบัส
  1番のりば
  14:20
  14:42
  จูซันนีจิมาจิ
  十三日町
  ป้ายรถบัส
  14:42
  14:43
 4. 4
  07:30 - 14:44
  7h 14min JPY 15,820 ต่อรถ 3 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  西通り南口
  07:30
  07:35
  ซัปโปโรเอกิมาเอะ(คิตะ4นิชิ3)
  札幌駅前〔北4西3〕
  ป้ายรถบัส
  07:35
  12:13
  สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ
  新函館北斗駅
  ป้ายรถบัส
  12:13
  12:23
  ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ
  新函館北斗
  สถานี
  南口
  timetable ตารางเวลา
  12:48
  13:50
  ชินอาโอโมริ
  新青森
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  13:52
  14:15
  ฮาจิโนะเฮะ
  八戸
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  14:25
  14:33
  ฮนฮาจิโนะเฮะ
  本八戸
  สถานี
  南口
  14:33
  14:44
 5. 5
  07:01 - 17:53
  10h 52min JPY 157,490
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  07:01
  17:53
zoom bar parts