ซัปโปโร → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

ออกเดินทางเวลา
16:22 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  16:49 - 00:04
  7h 15min JPY 50,080 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:49
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  17:27
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:05
  20:00
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:17
  20:54
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  สถานี
  西改札口
  20:54
  21:10
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  広小路口
  timetable ตารางเวลา
  21:19
  21:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:00
  22:10
  นากะฮามะ
  長浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:17
  22:32
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  22:32
  00:04
 2. 2
  18:00 - 01:03
  7h 3min JPY 50,020 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  18:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  18:37
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  19:20
  21:15
  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ
  中部国際空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  21:37
  22:01
  คานายามะ (ไอจิ)
  金山(愛知県)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:06
  22:11
  นาโกย่า
  名古屋
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  22:18
  22:47
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:07
  23:31
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  23:31
  01:03
 3. 3
  17:11 - 01:03
  7h 52min JPY 38,570 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:11
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  17:50
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:25
  20:30
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:40
  20:58
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  20:58
  21:03
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  22:56
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:07
  23:31
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  23:31
  01:03
 4. 4
  17:00 - 01:03
  8h 3min JPY 53,370 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  17:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  17:39
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  18:15
  20:15
  สนามบินโกเบ
  神戸空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  20:30
  20:48
  สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)
  三宮(ポートライナー)
  สถานี
  20:48
  20:53
  สันโนมิยะ (JR)
  三ノ宮(JR)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  21:07
  22:56
  ไมบาระ
  米原
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  23:07
  23:31
  คิโนะโมโตะ
  木ノ本
  สถานี
  東口
  23:31
  01:03
 5. 5
  16:22 - 13:17
  20h 55min JPY 410,320
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  16:22
  13:17
zoom bar parts