ซัปโปโร → โกกุรากุ กะหรื่

ออกเดินทางเวลา
11:55 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:00 - 16:15
  4h 15min JPY 29,580 IC JPY 29,570 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  12:38
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:00
  15:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:19
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  15:35
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:03
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  西口
  16:03
  16:15
 2. 2
  12:00 - 16:15
  4h 15min JPY 29,760 IC JPY 29,748 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  12:38
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:00
  15:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:19
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  15:35
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:03
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  東口
  16:03
  16:07
  สถานีคะมาคุระ
  鎌倉駅
  ป้ายรถบัส
  6番のりば
  16:10
  16:14
  笹目(神奈川県)
  ป้ายรถบัส
  16:14
  16:15
 3. 3
  12:00 - 16:18
  4h 18min JPY 29,780 IC JPY 29,770 ต่อรถ 5 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  12:38
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:00
  15:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:11
  15:19
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:25
  15:35
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:39
  16:03
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:12
  16:14
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  16:14
  16:18
 4. 4
  12:00 - 16:30
  4h 30min JPY 29,780 IC JPY 29,770 ต่อรถ 4 ครั้ง
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  12:00
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  ชินซัปโปโร
  新札幌
  สถานี
  12:38
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  สนามบิน
  timetable ตารางเวลา
  13:15
  14:55
  สนามบินฮาเนดะ
  羽田空港(空路)
  สนามบิน
  15:00
  15:10
  สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:13
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  เคกีวคามาตะ
  京急蒲田
  สถานี
  15:41
  โยโกฮาม่า
  横浜
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  15:50
  รถไฟสายตรง
  อยู่บนรถไฟขบวนเดิม
  โทสึกะ
  戸塚
  สถานี
  16:17
  คามาคุระ
  鎌倉
  สถานี
  timetable ตารางเวลา
  16:24
  16:26
  ยูอิกะฮามะ
  由比ヶ浜
  สถานี
  16:26
  16:30
 5. 5
  11:55 - 05:53
  17h 58min JPY 374,210
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  札幌
  11:55
  05:53
zoom bar parts